ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 2559

e-mail: ecm@uniza.sk

email: peter.zvolensky@fstroj.uniza.sk

 

 

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

GPS: 49°12'8.26"N
        18°45'23.6"E

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

© 2021 Certifikácia ECM. Všetky práva vyhradené.