Adresa:
Žilinská univerzita v Žiline,
SjF, Sekcia certifikácie ECM
Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina,
Slovenská republika
e-mail: ecm@fstroj.uniza.sk
Odoslať e-mail