Pripravujeme plán certifikácií na rok 2018.

Predpokladané termíny recertifikačných auditov budú od 2.1.2018 do 30.4.2018.