Ročné audítorské dohľady

 

Certifikačný orgán bude vykonávať dohľadový  (dozorný) audit podľa vykonávacieho Nariadenia (EÚ)2019/779 Príloha V,  v obsahu, rozsahu a v čase podľa bodov 1 až 4 uvedenej Prílohy V.

 

 

© 2021 Certifikácia ECM. Všetky práva vyhradené.