Vysvetlenie ERA 1172/001 V.2.0

 

Na základe  prechodných ustanovení „Vysvetlenia ERA 1172/001 V.2.0“ všetky doteraz pôsobiace certifikačné orgány ECM môžu certifikovať všetky kategórie železničných vozidiel podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 do 15.6.2021.

© 2021 Certifikácia ECM. Všetky práva vyhradené.