VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/779

 

Dňa 16. mája 2019 bolo prijaté VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/779,  ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011.

Nariadenie sa uplatňuje od 16. mája 2020.

 

© 2021 Certifikácia ECM. Všetky práva vyhradené.