METODIKA RECERTIFIKÁCIE 

 

 

POSKYTNUTIE VSTUPNEJ INFORMÁCIE NA DOPYT

 

         Certifikačný orgán pre ECM Žilinská univerzita v Žiline má zriadenú webovú stránku http://ecm.uniza.sk k základným informáciám certifikačného konania ECM a dielní pre poskytovanie údržby železničných vozidiel v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779. Vstupné informácie je možné získať aj u zodpovedného pracovníka v Sekcii certifikácie ECM Žilinskej univerzity.

 

PRIHLASOVANIE
PREDCERTIFIKÁCIA
CERTIFIKÁCIA
© 2021 Certifikácia ECM. Všetky práva vyhradené.