POSTUP RECERTIFIKÁCIE 

 

 

Postup recertifikácie certifikačným orgánom (CO) Žilinskou univerzitou v Žiline má nasledujúce fázy:

 

PRÍPRAVA NA RECERTIFIKÁCIU

 

PRVÁ ETAPA AUDITU
DRUHÁ ETAPA AUDITU
ČINNOSTI PO AUDITE
© 2021 Certifikácia ECM. Všetky práva vyhradené.