Osvedčenia subjektov zodpovedných za údržbu

 

 Osvedčenia týkajúce sa funkcií údržby

 

link na stránku ERADIS, kde nájdete ďalšie podrobnosti